doprava zadarmo od 50 € v rámci Slovenskej Republiky

Vrátenie a reklamácie

1. Všetky reklamácie a vrátenia tovaru hláste zaslaním vyplneného formulára emailom na adresu objednavky@candytm.sk alebo poštou na adresu: Olzalogistic-CANDYTM  Ul. Hviezdoslavova 68, 01001 Žilina.

2. Tovar je možné vrátiť v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia zásielky Zákazníkovi, odo dňa potvrdenia odoslania tovaru, určeného napr. podľa dátumu poštovej pečiatky.

3. Odporúčame odoslať zásielku doporučeným listom (registrovaným). Neprijímame žiadne zásielky, ktoré sú nám zasielané na dobierku.

4. Plný rozsah zodpovednosti a povinností Predávajúceho vo vzťahu k Zákazníkovi je stanovený vo všeobecne platných právnych predpisoch, a predovšetkým v občianskom zákonníku. Podľa kúpnych zmlúv základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho vo vzťahu k Zákazníkovi v prípade nesúladu produktu s kúpnou zmluvou je stanovený vo všeobecne platných právnych predpisoch Zákona o ochrane spotrebiteľa.

VRÁTENIE TOVARU

1. Vrátený produkt nesmie mať stopy po používaní, musí byť vhodne zabezpečený a zabalený, a následne zaslaný na adresu e-shopu: Olzalogistic-CANDYTM Ul. Hviezdoslavova 68, 01001 Žilina  spolu s pokladničným dokladom a formulárom pre vrátenie tovaru.

2. Náklady na dodávku hradí kupujúci.

3. Predávajúci posúdi vrátenie tovaru v čo najkratšom čase, nie však neskôr ako 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania vráteného produktu.

4. Podľa čl. 34 ods. 4 Zákona o právach spotrebiteľov, spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty predmetu v dôsledku jeho používania spôsobom prekračujúcim rámec nevyhnutný na zistenie charakteru, vlastností a fungovania predmetu.

5. Vrátenie platby sa bude konať rovnakým spôsobom, ako bola platba zrealizovaná. V prípade zásielok na dobierku bude platba vrátená na účet uvedený vo formulári pre vrátenie tovaru.

Pozor. Základom pre začatie konania o vrátení tovaru je správne vyplnený formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je dostupný na adrese www.candytm.sk Zaslanie iného formulára alebo chybne vyplneného formulára môže spôsobiť oneskorenie vo vybavení vrátenia tovaru.

VÝMENA

1. Výmena kúpeného tovaru je možná iba vrátením tovaru a vytvorením ako aj uhradením novej, samostatnej objednávky.

REKLAMÁCIA

1. Produkt, ktorý odosielate v rámci reklamácie musí byť čistý.

2. Reklamovaný produkt je potrebné vhodne zabezpečiť a zabaliť, a následne ho odoslať na adresu e-shopu: Olzalogistic-CANDYTM Ul. Hviezdoslavova 68, 01001 Žilina  spolu s pokladničným dokladom a pripojeným reklamačným formulárom.

3. Náklady na dodávku hradí kupujúci.

4. Predávajúci posúdi reklamáciu v čo najkratšom čase, nie však neskôr ako 14 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia reklamácie Zákazníkom.

Pozor. Základom pre začatie reklamačného konania je správne vyplnený reklamačný formulár, ktorý je dostupný na adrese www.candytm.sk. Zaslanie iného formulára alebo chybne vyplneného formulára môže spôsobiť oneskorenie vo vybavení reklamácie.