doprava zadarmo od 50 € v rámci Slovenskej Republiky

Obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Majiteľom e-shopu www.candytm.sk je spoločnosť
Candy Wojciech Czyżowicz
ul. Garncarska 43, 97-320 Wolbórz
DIČ: 752-143-00-66 , IČO 361116390
Registračný orgán: MINISTER PRE PODNIKANIE A TECHNOLÓGIE
Druh registra: CENTRÁLNA EVIDENCIA A INFORMÁCIA O HOSPODÁRSKEJ ČINNOSTI 

2. ÚČET

Na vytvorenie účtu je potrebné vyplniť kontaktný formulár a uviesť osobné údaje Zákazníka podľa pokynov. Ku každému účtu je pridelené individuálne prihlasovacie meno a heslo. Vytvorenie účtu je dobrovoľné a nepovinné.

Je možný aj nákup bez vytvoreného účtu, t. j. nákup bez registrácie.

Výhodou registrácie účtu je možnosť kontrolovať históriu nákupov, zasielanie notifikácií týkajúcich sa stavu objednávky, účasť na súťažiach, zasielanie newsletterov.

3. PODMIENKY UZATVORENIA KÚPNEJ ZMLUVY

Na výber sú dve možnosti vytvorenia objednávky v e-shope: a) registrácia účtu s prihlasovacím menom a heslom b) vytvorenie objednávky bez potreby registrácie účtu. V obidvoch prípadoch je na vytvorenie objednávky potrebné vyplniť objednávkový formulár.

Vyplnenie objednávkového formulára sa považuje aj za uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho a súhlas s obchodnými podmienkami e-shopu.

Ceny, ktoré sú uvedené na webovej stránke, sú vyjadrené v slovenskej mene EUR a zahŕňajú povinnú DPH.

V zhrnutí objednávky sa uvádza informácia o celkovej cene objednaného produktu a o nákladoch na dodávku. O všetkých nákladoch je Zákazník informovaný pri vypĺňaní objednávkového formulára.

E-shop www.candytm.sk neúčtuje žiadne skryté náklady.

Po prijatí objednávky Predávajúci bezodkladne informuje Zákazníka o prijatí objednávky. Objednávka je potvrdená zaslaním emailovej správy na emailovú adresu, ktorú Zákazník zadal do objednávkového formulára počas vytvárania objednávky.

Objednávka sa uloží do systému e-shopu ako dôkaz o uzatvorení zmluvy.

Vyhradzujeme si právo nekombinovať viaceré objednávky. 

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

Hotovostná platba na dobierku pri prevzatí zásielky.

Platba bankovým prevodom na bankový účet Predajcu prostredníctvom banky Fio BANKA a.s. číslo účtu: SK5583300000002101633404.

V správe pre prijímateľa je potrebné zadať číslo objednávky. V opačnom prípade môže dôjsť k oneskoreniu realizácie objednávky alebo, v krajnom prípade, platbu sa môže nepodariť identifikovať.

5. TERMÍN SPLATNOSTI

V prípade, že si Zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, je povinný uskutočniť platbu v lehote do 3 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy. Po prekročení tohto termínu bude kúpna zmluva zrušená z dôvodu nedodržania záväzkov zo strany Zákazníka.

V prípade, že si Zákazník zvolí hotovostnú platbu na dobierku, je povinný zaplatiť v hotovosti pri prevzatí objednávky.

6. DOBA REALIZÁCIE OBJEDNÁVKY

Objednávky sú realizované v priebehu 1-4 pracovných dní.

V prípade výberu platby bankovým prevodom táto doba začína plynúť až po pripísaní sumy na bankový účet Predávajúceho.

Doba realizácie objednávky závisí od vybraného spôsobu platby Zákazníkom:

Okamžitá platba GoPay - 1-4 pracovné dni,

Platba pri prevzatí - 1-2 pracovné dni,

Platba bankovým prevodom - 1-4 pracovné dni odo dňa pripísania platby na účet Predávajúceho.

7. DORUČENIE OBJEDNÁVKY

Dodávka produktu je dostupná na území Slovenskej republiky. Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti.

Dodávka produktu Zákazníkovi je spoplatnená, pokiaľ kúpna zmluva nestanoví inak. Náklady na dodávku produktu sú zverejnené a uvedené v záložke „Dodávka a platba“ ako aj pri vytváraní objednávky.

Osobný odber nie je možný.

Dodacia lehota produktu na území Slovenska predstavuje 1-3 pracovné dni (podľa zmluvy s kuriérskou spoločnosťou).

Zákazník je povinný skontrolovať zásielku v prítomnosti kuriéra. V prípade zistenia poškodenia zásielky je potrebné vyhotoviť zápis o škodovej udalosti pri preprave a bezodkladne o tom informovať Predávajúceho prostredníctvom emailovej správy. Ak nebude s kuriérom vyhotovený zápis o škodovej udalosti, nebude možné začať reklamačné konanie a teda aj vrátiť tovar.

8. REKLAMÁCIE VRÁTENIA VÝMENY TOVARU

Výmena kúpeného tovaru je možná iba prostredníctvom uplatnenia postupu vrátenia a vytvorenia ako aj uhradenia novej, samostatnej objednávky.

Všetky reklamácie a vrátenia hláste zaslaním vyplneného formulára emailom na objednavky@candytm.sk alebo ho odošlite poštou na adresu  Olzalogistic-CANDYTM  Ul. Hviezdoslavova 68, 01001 Žilina. Odporúčame ho odoslať doporučeným listom (registrovaným). Neprijímame zásielky na dobierku. Reklamačné formuláre a formuláre pre vrátenie tovaru sú dostupné na adrese https://candytm.sk/VRÁTENIE A REKLAMÁCIE

Vrátený produkt nesmie mať stopy po používaní, musí byť vhodne zabezpečený a zabalený, a následne zaslaný na adresu e-shopu: Olzalogistic-CANDYTM Ul. Hviezdoslavova 68, 01001 Žilina.

Podľa čl. 34 ods. 4 Zákona o právach spotrebiteľov, je spotrebiteľ zodpovedný za zníženie hodnoty predmetu v dôsledku jeho používania spôsobom prekračujúcim rámec nevyhnutný na zistenie charakteru, vlastností a fungovania predmetu.

Náklady na dodávku hradí kupujúci.

Predávajúci posúdi reklamáciu alebo vrátenie tovaru v čo najkratšom čase, nie však neskôr ako 14 kalendárnych dní odo dňa nahlásenia reklamácie alebo vrátenia produktu Zákazníkom.

Pozor. Základom pre začatie reklamačného konania alebo konania o vrátení tovaru je správne vyplnený reklamačný formulár alebo formulár pre vrátenie tovaru, ktorý je dostupný na adrese www.candytm.pl. Zaslanie iného formulára alebo chybne vyplneného formulára môže spôsobiť oneskorenie vo vybavení reklamácie.

Vrátenie platby sa bude konať rovnakým spôsobom, ako bola platba zrealizovaná. V prípade zásielok na dobierku bude platba vrátená na účet uvedený vo formulári pre vrátenie tovaru.

Plný rozsah zodpovednosti a povinností Predávajúceho vo vzťahu k Zákazníkovi je stanovený vo všeobecne platných právnych predpisoch, a predovšetkým v občianskom zákonníku. Podľa kúpnych zmlúv základ a rozsah zodpovednosti Predávajúceho vo vzťahu k Zákazníkovi v prípade nesúladu produktu s kúpnou zmluvou je stanovený vo všeobecne platných právnych predpisoch Zákona o ochrane spotrebiteľa.

Kúpna zmluva na diaľku, t. J. Dobierka - pri výbere možnosti platby pri dodaní uzavrie kupujúci kúpnu zmluvu na diaľku, na základe ktorej sa v čase objednania stáva tovar jeho vlastníctvom, a zostane ním dovtedy, kým kupujúci neoznámi predávajúcemu svoju žiadosť o odstúpenie  od zmluvy do 14 dní od zakúpenia tovaru. Ak sa zásielka s dobierkou nepreberie , nie je to rezignácia z objednávky. Tovar, ktorý si zákazník neprebral, zostáva naďalej jeho majetkom na základe zmluvy o predaji na diaľku. V súvislosti s vyššie uvedeným:

 

 a) Kupujúci je povinný nahradiť prepravné náklady, ktoré vznikli predávajúcemu pri dodaní tovaru na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke na bankový účet uvedený na webových stránkach obchodu v časti „Informácie o obchode“,

 b) Do 14 dní od nákupu informujte predávajúceho o odstúpení od zmluvy prostredníctvom formulára alebo e-mailom, pričom v nadpise e-mailu uveďte číslo objednávky.

Ak nie je predávajúci informovaný o odstúpení od kúpnej zmluvy v uvedenej lehote - predávajúci si vyhradzuje právo požadovať o vrátenie nezaplateného tovaru a náklady, ktoré spoločnosti vznikli pri dodaní tovaru, a za každý deň omeškania účtuje zákonný úrok.

9. PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Zákazník z pozície spotrebiteľa, ktorý uzatvoril zmluvu na diaľku, môže v lehote 14 kalendárnych dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu a bez znášania dodatočných nákladov, okrem nákladov spojených s dodávkou tovaru Predávajúcemu. Zákazník môže zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy emailom na adresu objednavky@candytm.sk alebo poštou na adresu Olzalogistic-CANDYTM Ul. Hviezdoslavova 68, 01001 Žilina  (výnimkou je spodná bielizeň, ktorú nie je možné vrátiť).

Predávajúci je povinný bezodkladne, nie však neskôr ako 14 kalendárnych dní odo dňa obdržania vráteného produktu a vyhlásenia Zákazníka o odstúpení od zmluvy, vrátiť Zákazníkovi všetky nim uskutočnené platby, vrátane nákladov na dodávku produktu (okrem dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku výberu Zákazníkom iného ako najlacnejší, obyčajný spôsob doručenia). Ak Predávajúci neponúkol, že sám prevezme produkt od Zákazníka, môže počkať s vrátením platieb Zákazníkovi do momentu, kým nedostane produkt späť.

Nevraciame platby prostredníctvom poštových peňažných prevodov.

Zákazník je povinný bezodkladne, nie však neskôr ako 14 kalendárnych dní odo dňa nákupu, vrátiť produkt Predávajúcemu. Priame náklady na vrátenie produktu hradí Kupujúci.

10. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽOV

Tento bod Obchodných podmienok a jeho ustanovenia sa týkajú iba Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebitelia.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej so Zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzatvorenia. V takom prípade nie je potrebné uvádzať dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy, a Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, nevznikajú žiadne nároky.

V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, je Predávajúci oprávnený obmedziť dostupné spôsoby platby a zároveň požadovať predčasné splatenie úplnej alebo čiastočnej ceny objednávky, bez ohľadu na to, ktorý spôsob platby si Zákazník vybral a, že bola uzatvorená kúpna zmluva.

11. INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA ELEKTRONICKÉHO POSKYTOVANIA SLUŽIEB

Poskytovateľ služieb poskytuje zákazníkom nasledujúce elektronické služby:

a. Možnosť v E-shope elektronicky uzatvárať kúpne zmluvy pre tovary podľa týchto podmienok

b. Možnosť registrácie v E-shope a vytvorenia zákazníckeho účtu

c. Elektronicky odosielať obchodné informácie týkajúce sa produktov ako aj správy obsahujúce informácie o aktuálnom stave objednávky.

Technické podmienky poskytovania Poskytovateľom elektronických služieb sú nasledovné:

a) prístup k internetovej sieti

b) používanie webového prehliadača (napr. Internet Explorer, Google Chrome, FireFox a podobne)

c) používanie elektronickej pošty

Reklamácie v oblasti elektronického poskytovania služieb

a. Poskytovateľ služieb prijíma opatrenia na zabezpečenie celkového správneho fungovania E-shopu, v takomto rozsahu, aký vyplýva zo súčasného stavu techniky a zaväzuje sa v primeranej lehote odstrániť všetky nedostatky nahlásené Zákazníkmi.

b. Zákazník je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa služieb o akýchkoľvek nedostatkoch alebo prerušeniach fungovania stránok E-shopu.

c. Nedostatky týkajúce sa fungovania E-shopu môže Zákazník hlásiť písomne na adresu: Olzalogistic-CANDYTM Ul. Hviezdoslavova 68, 01001 Žilina  emailom na adresu objednavky@candytm.sk alebo na telefónnom čísle +421 221021458.

d. V reklamácii by Zákazník mal uviesť svoje meno a priezvisko, doručovaciu adresu ako aj druh a dátum, kedy nastali nedostatky týkajúce sa fungovania E-shopu.

E. zaväzuje sa posúdiť každú reklamáciu v lehote do [14] dní, a pokiaľ by to nebolo možné, informovať počas tejto doby Zákazníka o tom, kedy bude reklamácia posúdená.

Zúčtovania transakcií vykonaných pomocou kreditnej karty alebo e-prevodu sa konajú prostredníctvom stránok Gopay

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť tieto obchodné podmienky.

Záležitosti neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia všeobecne platnými ustanoveniami slovenských právnych predpisov a iných primeraných predpisov všeobecne platnej legislatívy.

 

VYMEDZENIE POJMOV:

  • PRACOVNÝ DEŇ - jeden deň medzi pondelkom a piatkom s výnimkou dní pracovného pokoja.
  • REGISTRAČNÝ FORMULÁR - formulár dostupný na stránkach E-shopu umožňujúci vytvoriť Zákaznícky účet.
  • OBJEDNÁVKOVÝ FORMULÁR - elektronická služba umožňujúca vytvorenie objednávky.
  • ZÁKAZNÍK - fyzická osoba, ktorá má plnú alebo obmedzenú spôsobilosť na právne úkony a ktorá nie je podnikateľom.
  • ÚČET - elektronická služba s priradeným prihlasovacím menom a heslom, v ktorej sú uložené údaje poskytnuté Zákazníkom a informácie o objednávkach, ktoré vytvoril v E-shope.
  • NEWSLETTER - elektronická služba poskytovaná Predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty email, ktorá umožňuje zasielanie Predávajúcim informácií o Produktoch, novinkách a akciách v E-shope.
  • PRODUKT - dostupná v E-shope hnuteľná vec, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
  • PREDÁVAJÚCI - Candy Wojciech Czyżowicz, ul. Garncarska 43, 97-320 Wolbórz  DIČ: 752-143-00-66 , IČO 361116390
  • KÚPNA ZMLUVA - zmluva o kúpe produktu uzatváraná alebo uzatvorená medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom E-shopu.
  • OBJEDNÁVKA - prejav vôle Zákazníka vyjadrovaný pomocou Objednávkového formulára a zameraný priamo na uzatvorenie zmluvy o kúpe produktu s Predávajúcim.